Cenník

Základné úkony

D01 Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 25€
D02 Preventívna stomatologická prehliadka 20€
D02a Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve 20€
D03 Cielené stomatologické vyšetrenie 31€
D05 Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 25€
D06 Preventívna pedostomatologická prehliadka 20€
D11 Akútne vyšetrenie 19€
D37 Krátky administratívny úkon 10€
D52 Intraorálna rtg. snímka zubov a ústnych tkanív 12€
D54 Rtg. snímka – ortopantomogram 30€
D71 Skúška vitality 12€
A01 Slizničná povrchová anestézia 8€
A02 Injekčná anestézia 17€
A02a Intraligamentárna anestézia 17€

Dentálna hygiena

N03a Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom (1 sextant) 10€
N03b Odstránenie povlakov (1 sextant) 8€
N02 Dentálna hygiena ( zahŕňa : OZK, inštruktáž a nácvik hygieny dutiny ústnej) 55€
N02a Kontrola hygieny recall 25€
N02b AirFlow – pieskovanie (jedno zuboradie) 15€
N06a Inštruktáž HDÚ kefkou 10€
N06b Inštruktáž HDÚ medzizubnoukefkou 8€
N06c Inštruktáž HDÚ dentálnou niťou 6€
N07 Impregnácia citlivých krčkov zuba 10€
N08 Ochranná dlaha na zuby 80€
N11 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia 20€
N70 Domáce bielenie zubov 350€

Chirurgická stomatológia

E01 Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 10€
E11 Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa 25€
E12 Extrakcia viackoreňového zuba 40€
E14 Sutúra extrakčnej rany 23€
E21 Neplánovaná chirurgická extrakcia trvalého alebo dočasného zuba alebo jeho častí 78€
E31 Dekapsulácia zuba 16€

E51 Zastavenie poextrakčného krvácania 25€

E61 Ošetrenie a kontrola po zákroku 16€
E63 Chirurgická revízia rany 20€
C07 Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 16€
C41 Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 20€
C61 Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku 78€
T01 Manuálna repozícia luxácie TMK 17€
P05 Odstránenie lokálneho dráždenia 16€
P07 Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice 10€

Konzervačná stomatológia

Endodontické ošetrenie dočasného zuba 40€
Pulpotómia dočasného zuba 25€
Nerezová korunka na dočasný chrup 50€
Impregnácia pomocou SDF 20€
V20 Dočasné ošetrenie hlbokého zubného kazu 15€
V31 Paliatívne endodontické ošetrenie 25€
V01 Jednoplôšková výplň zuba- fotokompozit/ SIC 65€/ 50€
V02 Dvojplôšková výplň zuba- fotokompozit/ SIC 80€/ 60€
V03 Trojplôšková výplň zuba- Fotokompozit/ SIC 90€/ 70€
V05 Jednoplôšková výplň zuba – frontálny úsek 65€
V06 Dvojplôšková výplň zuba – frontálny úsek 80€
V07 Trojplôšková výplň zuba – frontálny úsek 90€
V10 Rekonštrukcia korunky zuba 120€
V11 Priame prekrytie zubnej drene 10€
P12 Pečatenie fisúr – jeden zub 18€
V14 Preendodontická dostavba zuba od 50€
V15 Predprotetická dostavba zuba od 50€
V41 Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 130€
V42 Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 200€
V43 Aplikácia MTA 25€
V44 FRC čapová dostavba 30€
V45 Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne – 1 kanálik 20€
V46 Odstránenie čapovej nadstavby 40€
V47 Aplikácia calcium hydroxidového preparátu na kanálik 15€

Protetická stomatológia

Cenník bude doplnený podľa cenníkov zubných techník, s ktorými budeme spolupracovať. 0€

Príplatky k výkonom

Ošetrenie s premedikáciou 50€
Ošetrenie v sedácii ENTONOX každá ďalšia dávka 30€
Ošetrenie v sedácii ENTONOX 1. dávka 60€
Z10 Kofferdam 15€
Z11 Optragate 10€
N40 Nezrušenie termínu min.24 hodín vopred 20€
N30 Nespolupráca dieťaťa 20€
N41 Ošetrenie mimo ordinačných hodín v týždni 60€/ 1hod.
N42 Ošetrenie mimo ordinačných hodín cez víkend 120€/ 1hod.